woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Raad van Toezicht van de Universiteit van Curaçao (UoC) is een wervings- en selectieproces gestart naar een nieuwe rector magnificus. Dat maakt de universiteit via een persbericht bekend.

De verwachting is dat het wervings- en selectieproces in het tweede kwartaal van 2024 zal zijn afgerond. Daarna hoopt de Raad van Toezicht over te gaan tot benoeming van de intredend rector magnificus die tijdens de opening van het academisch jaar 2024–2025 geïnstalleerd wordt.

De Raad van Toezicht heeft de huidige rector magnificus, Francis de Lanoy, die de UoC de afgelopen jaren heeft geleid, recentelijk geïnformeerd over de start van de zoektocht naar een nieuwe rector. Op zijn manier van leidinggeven is veel kritiek. Dat blijkt uit de nulmeting die in augustus verscheen.

In de nulmeting stond ook dat er een angstcultuur binnen de universiteit heerst en dat het slechte imago van de universiteit de instroom van nieuwe studenten aantast.

Nu.cw schreef woensdag over het begrotingstekort van de UoC dat elk jaar rond de 7 miljoen gulden wordt geschat. Tijdens een zitting in de Staten kwamen vragen naar voren over de relatie tussen de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree van Heydoorn (MFK), en De Lanoy. Er werden zorgen geuit over het contact tussen beiden.