zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Binnen de Universiteit van Curaçao (UoC) heerst een angstcultuur. Dat blijkt uit het rapport Nulmeting Instellingstoets Kwaliteitszorg.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat medewerkers en studenten zich niet durven te uiten over bepaalde zaken. De angstcultuur zou vooral gevoed worden door het ontbreken van transparantie en doordat niet alle informatie wordt gedeeld.

De afdeling communicatie van UoC verklaart tegenover Nu.cw dat de nulmeting is uitgevoerd door een externe commissie van Nederlandse en Belgische onderzoekers. Het rapport toont verder aan hoe het negatieve imago en ontbreken van strategie, de instroom van nieuwe studenten heeft aangetast en daarmee de financiële situatie van de universiteit bedreigt.

De onderzoekers dringen aan op een meer open en interactieve relatie met de media en de overheid. Daarnaast wordt de private sector opgeroepen ondersteuning te bieden en de regering aangespoord om financiële steun te bieden en juridische obstakels uit de weg te ruimen.