zondag 21 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het is inmiddels duidelijk dat het financieel gezien erg slecht gaat bij CMC; de kosten/uitgaven zijn te hoog en de baten/inkomsten zijn de laag. De regering heeft daarom een werkgroep aangesteld om uit te zoeken hoe de kosten blijvend verlaagd kunnen worden.

CMC heeft al meerdere keren om hulp gevraagd, maar de situatie blijkt nu echt schrijnend te zijn. Naar verluidt wordt het vanaf aankomende week zelfs moeilijk om electieve zorg te verlenen, waardoor de al lange wachtlijsten nog langer worden.

Mede daarom heeft minister van Volksgezondheid, Dorothy Pietersz-Janga, de werkgroep aangesteld om zo snel mogelijk te zorgen voor een drastische verlaging van de kosten.

Wel drukt Pietersz-Janga iedereen op het hart dat ‘gezondheid ieders eigen verantwoordelijkheid is en dat de overheid slechts tot op zekere hoogte kan helpen’.