vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Ennia en aan Ennia gelieerde personen. Het OM meldt in een persbericht duidelijkheid te willen verschaffen over de kwestie. 

De afgelopen dagen is er volgens het OM in verschillende media bericht over de aangifte die is ingediend door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) tegen Ennia en mensen die bij Ennia in dienst waren. “Dit heeft de suggestie gewekt dat er, ondanks de aangifte, geen onderzoek is gestart door het OM”, aldus het OM. 

Het OM maakt nu duidelijk dat de aangifte van CBCS wel degelijk in behandeling is genomen en er een strafrechtelijk onderzoek loopt dat echter nog niet is afgerond. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam, onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Team van het Openbaar Ministerie.

“In deze fase van het onderzoek is het niet mogelijk om inhoudelijke details over het lopende onderzoek vrij te geven”, meldt het OM. Het OM zegt te begrijpen dat de kwestie rondom Ennia de gemeenschap bezighoudt en verzekert dat zodra het onderzoek dit toelaat, er verdere informatie zal worden verstrekt.