vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

ABC Busbedrijf is voorlopig vrijgesteld van een belastingschuld van bijna twaalf miljoen gulden, die is ontstaan als gevolg van verminderde overheidssteun in 2020. Deze vrijstelling is echter niet zonder voorwaarden. Ondanks aanhoudende verliezen werd het bedrijf door de overheid gekort voor ruim drie miljoen gulden, wat resulteerde in het gebruik van belastinggeld voor energie- en brandstofkosten.

Op basis van onderzoek door de stichting overheids-accountbureau SBAB hebben de ministers van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Financiën een oplossing gevonden waarbij ABC Busbedrijf vanaf 1 januari 2024 weer 1,3 miljoen gulden, plus een extra 700.000 gulden, zal ontvangen.

Aan deze vrijstelling zitten wel voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat ABC vanaf 1 januari 2024 gedurende vier opeenvolgende jaren alle belastingen betaalt om in aanmerking te blijven komen voor deze regeling.

ABC geeft aan dat er meer kosten aankomen omdat de verouderde Volvo bussen vervangen moeten worden. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Bovendien moet het bedrijf een strategie vinden voor de stijgende kosten en tarieven die door de overheid worden bepaald. Deze problemen zijn een ingewikkelde uitdaging voor ABC Busbedrijf, die ze moet oplossen om te blijven draaien en te voldoen aan de gestelde eisen.

Indien er geen aanpassingen worden doorgevoerd in deze tarieven, zal het bedrijf in financiële moeilijkheden komen en verder in de schulden raken.