vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Dierenbescherming Curaçao vindt dat zowel de bevolking als de regering zicht moet schamen over de manier waarop ze omgaan met dieren op het eiland. Daarmee doelt de stichting op het zwerfhondenprobleem. In een persbericht valt te lezen dat de organisatie wel oplossingen heeft, maar dat de regering hier niet aan meewerkt.

De stichting luidt vooral de noodklok over het probleem, dat de zwerfhonden op Curaçao, ondanks dat ze een baasje hebben, veel buiten het erf lopen. Het gevolg is dat de hondenpopulatie snel groter wordt. De dierenbescherming geeft aan dat zelfs grootschalige sterilisatieprojecten niet helpen om dit te voorkomen.

Wat volgens de organisatie wel helpt, is educatie op scholen over hoe om te gaan met dieren. Daarnaast moeten honden sneller van de straat worden gehaald, al plaatsen ze daar ook een kanttekening bij, dat een opvang niet de juiste plek is omdat dieren liefde nodig hebben van een baasje. Ook vinden ze dat mensen die hun dieren los laten lopen, gestraft moeten worden.

Vooral bij de laatstgenoemde oplossing heeft de dierenbescherming financiële hulp nodig van de regering. “Hoewel de middelen zijn beloofd, zijn deze nog niet verschaft”, aldus de organisatie. Dierenbescherming Curaçao doet om deze reden een dringende oproep aan zowel de regering als de bevolking om hen hierbij te helpen en om de levens van zowel mens als dier op het eiland te verbeteren.