Door: NU.cw
12 mei 2022

Volgende week of mogelijk eerder zal duidelijk zijn welke groep geselecteerd wordt als 'prefferred bidder' voor de overname van de Isla raffinaderij. De directeur Patrick Newton van de Refineria do Kòrsou (RdK) zegt dat proces van headhunting binnenkort afgerond kan worden. De regering kan dan een formele goedkeuring afgeven en dan worden de onderhandelingen gestart.

Patrick wil niet meer vertellen, ondanks het feit dat men in het artikel in de Èxtra van dinsdag kan lezen dat er een naam bekend is, 'Socap Corporation'. Deze groep zou het vaakst genoemd worden.

De 100 jaar oude Isla staat al 28 maanden stil en eerdere projecten leverden niet het gewenste resultaat. Bij de start van het zoeken naar een nieuwe kandidaat is een protocol opgesteld. Hierin is onder meer te lezen dat een preferred bidder moet aantonen over voldoende ruwe olie en investeringskapitaal te beschikken. Dat was niet het geval bij GZE, de Klesch Group en Corc, een Curaçaose onderneming.

Premier Gilmar Pisas (MFK) heeft bij herhaling beloofd dat er spoedig een nieuwe operator komt.

-- Advertentie --

One comment on “Binnenkort formele goedkeuring van 'preferred bidder'”

 1. De rechter was heel duidelijk in zowel zijn vonnis als in het hoger beroep van Stichting Clean Air Everywhere in 2019 en 2020!

  Voordat de ISLA weer opgestart mag worden, moet er eerst nieuwe wetgeving komen waarin de uitstoot normen van de Isla bepaald zijn. De rechter gaf aan dat deze, zoals in 1987 al afgesproken was bij het aangaan van de oude hinderwetvergunning, in lijn moeten zijn met wat momenteel wereldwijd gangbaar is. Zolang er geen nieuwe wetgeving is, gelden de (strenge) WHO-normen en mogen de huidige 'Attachment F' richtlijnen van de hinderwetvergunning niet meer gebruikt worden. Een ministeriele beschikking zoals Mw. Suzy Camelia Romer in 2020 aan de RDK wilde geven, is onvoldoende.

  Ook zegt het vonnis duidelijk dat de ISLA niet opgestart mag worden voordat er aan deze nieuwe normen voldaan kan worden. Hierbij is expliciet aangegeven dat ook een nieuwe exploitant hier direct aan moet voldoen. Dus doorgaan op dezelfde vervuilende en ziekmakende wijze als de ISLA mag simpelweg niet meer. De ISLA installaties moeten dus op voorhand gerepareerd en geüpgrade worden om te zorgen dat de ISLA onder de normen van de nieuwe wetgeving / vergunning kan opereren. Deze kosten worden tussen 1 en 2 miljard USD geschat door de experts.

  Een ander groot probleem is dat de producten die de ISLA met de huidige installatie kan leveren hoogzwavelig zijn (> 1% Zwavel). Wereldwijd mag er bijvoorbeeld maximaal 0.5% zwavel in stookolie zitten (0.1% in dichtbevolkte gebieden) en het is onmogelijk om dat met de bestaande ISLA installatie te doen. De enige afzetmarkt die nu nog over blijft is Zuid-Oost Azie en Afrika waar ze zich aan geen enkele mondiale afspraak qua milieuregels houden. Daarbij zou een exploitant (en ook de regering) zich moeten afvragen of ze deze inferieure en milieubelastende producten daar wel naartoe willen exporteren vanwege de huidige maatschappelijk discussies.

  Belangrijk is dat er dan ook direct een onafhankelijk handhavings- en toezichthoudend team opgericht wordt om toe te zien dat de ISLA zich nu wel aan de opgelegde normen gaat houden. Dit ontbrak in het verleden namelijk volledig waardoor de PdVSA zich niet geroepen voelde om te voldoen aan de “attachment F” normen uit 1987 met als resultaat dat de PdVSA voor winst koos in plaats van noodzakelijk onderhoud aan de ISLA-installaties. Hierdoor verpauperde de ISLA elk jaar verder waardoor hij nu helaas onbruikbaar is. CAE heeft al in 2014 voor dit scenario gewaarschuwd en eiste dan ook ‘handhaving van de uitstootnormen door de overheid’ om zo de PdVSA te dwingen gedegen onderhoud te plegen aan de installaties om zo de ISLA operationeel en in orde te houden zodat er ook na 2019 een nieuwe exploitant te vinden zou zijn. Helaas heeft de overheid verzaakt en blijkt het nu nagenoeg onmogelijk om ‘een gek te vinden’ die een paar miljard USD wil investeren om de ISLA te repareren, te upgraden en weer op te starten.

  Het valt echter niet uit te sluiten dat de regering toch besluit zich niets van de rechter aan te trekken. Dan is dat een schending van de Trias Politica (Hoe werkt dit ook alweer mw. Pietersz-Janga?) en zullen SMOC en CAE ongetwijfeld procedures opstarten tegen zowel de overheid (die de opstart toestaat ondanks de uitspraken van de rechter) maar ook zullen beslissers zoals Dhr. Pisas en Dhr. Newton persoonlijk aansprakelijk gesteld worden omdat er tegenwoordig voldoende jurisprudentie is waarbij ook de personen achter de vervuilende bedrijven veroordeeld zijn omdat ze willens en wetens deze vervuiling en gezondheidsrisico's voor de bevolking toegestaan hebben..

  En dan gaat de volgende minister-president het gevang in... Maar ook dat is niet nieuw voor Curacao...

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram