vrijdag 21 januari 2022 16:53
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
13 januari 2022

De overheid geeft vanmiddag een persconferentie over de controles van de coronamaatregelen en de juridische stappen bij overtredingen.

Gilmar 'Pik' Pisas (MFK) is aanwezig in zijn functie als minister van Justitie. Naast hem zijn ook Jules Ilario van Korps Politie Curaçao (KPC), officier van Justitie Guilano Schoop, Ramesh George van Kustwacht Caribisch gebied en Ronny Cornelis namens de inspectie van Economische Ontwikkeling aanwezig.

De persconferentie begint om 11.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-)fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [13:09] Tot over de persconferentie. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog.
 • [13:08] Pisas wil bezoekers van ons eiland duidelijk maken dat er regels zijn op dit eiland. Hij wil dat iedereen zich daar aan houdt zodat iedereen rustig en dushi op ons eiland kan leven. Hij vraagt samenwerking om de pandemie gezamenlijk door te komen.
 • [13:07] Er moet volgens Pisas duidelijkheid komen in het onderwijs. Scholen zullen op 17 januari weer van start gaan. De bedoeling van de Time Out is om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
 • [13:05] Pisas zegt dat de boten die in overtreding waren wel herkend zullen worden. Iedereen op die boten heeft de wet overtreden. Individuele personen zullen waarschijnlijk niet worden aangepakt. Volgens Pisas zullen deze mensen waarschijnlijk de wet niet meer overtreden.
 • [13:03] Pisas zegt dat de VKC ook werkt aan de nationale veiligheid. Dat is niet hun belangrijkste opdracht, maar ze worden daar ook voor ingezet.
 • [13:01] Cornelis zegt dat de Inspectie op basis van de wet werkt, naar aanleiding van de vraag op het al dan niet dragen van mondkapjes.. Ilario bevestigt dit.
 • [13:00] Schoop herhaalt dat 884 proces verbalen zijn opgemaakt. Die worden handmatig opgemaakt. Die blijven constant binnenkomen. De aantallen zijn bekend. Iedere keer als er nieuwe maatregelen komen, dan worden die cijfers ook bekendgemaakt.
 • [12:58] Pisas zegt dat er tijdens de pandemie gebruik wordt gemaakt van mariniers. Dit gebeurt nadat erom wordt verzocht door de regering. Er is binnen de politie te weinig capaciteit.
 • [12:56] Er zijn de afgelopen tijd 2 horecagelegenheden die hun vergunning zijn kwijtgeraakt. Hen is 3 maal een waarschuwing gegeven.
 • [12:55] Schoop zegt dat het OM in actie komt als er aanpassingen worden gedaan in de wet. Ook het geven van een bekeuring op basis van de nummerplaat moet in die wetswijziging komen. Het gedrag van mensen wordt niet alleen veranderd door het geven van boetes. Er zal gewerkt moeten worden aan preventie.
 • [12:51] Ook de besmettingen binnen het politiekorps zijn een uitdaging, zegt Ilario.
 • [12:50] Controles die voor de avondklok worden gehouden vinden niet meer plaats.
 • [12:49] Korps politie werkt volgens Pisas hard. De capaciteit laat wel te wensen over.
 • [12:44] Ilario legt uit dat er keuzes worden gemaakt bij het optreden.
 • [12:43] De Veiligheidsdienst VDC wordt op dit moment gereorganiseerd. Het concept van de VDC wordt aangepast. De veiligheid van het land is iets wat iedereen aangaat. Mensen die informatie hebben, hebben de plicht om dit door te geven.
 • [12:40] In de samenscholing op verschillende plaatsen zijn keuzes gemaakt om op te treden. Het gedrag van de mensen wijst erop dat ze de regels niet respecteren. Volgens George is er contact tussen politie en kustwacht voor wat betreft optreden.
 • [12:37] Het feveren en samenscholing bij Fuik hebben tot consternatie gezorgd bij Fuik.
 • [12:35] George zegt dat de patrouilles op het water alles onder controle hadden alleen bj Fuik is het uit de hand gelopen.
 • [12:34] Pisas zegt dat wat er bij Fuik is gebeurd en bij Koral Tabak met het feveren er nu actie wordt genomen. Er zullen voertuigen in beslag worden genomen. Aan de hand van video's zal verdere actie worden genomen. Pisas garandeert dat dit niet meer zal voorkomen.
 • [12:31] Pisas constateert dat er inderdaad te weinig informatie is geweest. Daar zal de nadruk op worden gelegd. Wat de Time Out betreft zal er maandag meer duidelijkheid worden gegeven.
 • [12:26] George geeft verdere duidelijkheid over hoeveel boten er samen mogen komen. Om één lijn te houden is ervoor gekozen om maximaal twee boten samen te laten komen.
 • [12:24] Mensen die de openbare orde handhaven en de autoriteiten tegenwerkenzullen worden aangepakt, aldus Cornelis.
 • [12:22] Cornelis legt nogmaals uit dat er 2 trajecten zijn die de Inspectie volgt. Er worden waarschuwingen gegeven en boetes uitgedeeld.
 • [12:17] George legt uit hoe het zit met boten die samenkomen. Op de foto zijn boten te zien die samen liggen. Als er 2 boten tegen elkaar liggen is dat toegestaan.
 • [12:15] Vragenronde van de pers begint.
 • [12:14] Pisas zegt dat er ieder weekend mensen op zee zijn, maar deze vorm van agglomeratie is niet toegestaan.
 • [12:13] Pisas gaat verder in op de overtredingen bij Fuik. Er zit een organisatie achter dit feest. Als er geen pandemie geweest zou zijn, was er niets aan de hand. Deze mensen brengen de veiligheid van het land bewust in gevaar. De Belastingdienst zal optreden tegen deze mensen.
 • [12:11] Het OM heeft de aanpak van het feveren aangepast. Het is daarbij niet mogelijk om een transactie te krijgen, dus je zaak gaat onmiddellijk naar de rechter. de kans bestaat dat je je auto of motor niet terugkrijgt. Hij roept mensen op de eigen verantwoordelijkheid te nemen.
 • [12:10] De transactie die door het OM wordt aangeboden is vaak lager dan de daadwerkelijke boete. Schoop raadt mensen aan om hier gebruik van te maken. Daarnaast bestaat de kans dat overtreders een strafblad krijgen.
 • [12:09] Sinds het begin van de pandemi zijn 1.266 procesverbalen uitgedeeld die bij het OM zijn terecht gekomen. Een groot gedeelte van de bekeuringen, namelijk 874, is toegekend door het OM en deze mensen hebben een telefoontje gehad om tot een betalingsregeling te komen. De meeste van deze mensen hebben zich meerdere malen die aan de regels gehouden.
 • [12:06] In de Calamiteitenwet kan via Artikel 15 aan overtreders een boete van één miljoen gulden worden gegeven.
 • [12:05] Er staat een gevangenisstraf van 4 jaar op overtreding van de Noodwet. Er kan ook een boete van maximaal ANG 25.000,- worden opgelegd.
 • [12:04] Guillano Schoop van het Openbaar Ministerie legt uit dat er wetten gelden op Curacao. Er is momenteel een noodwet, een calamteitswet en een wet van Openbare Orde. Artikel 5 geeft de minister van Justitie ruimte om maatregelen te nemen om de openbare orde te handhaven.
 • [12:02] Volgens George is er een groep die zich met opzet niet aan de maatregelen houdt.
 • [12:01] Via een slide worden de maatregelen voor booteigenaren duidelijk gemaakt. Er mag maar 50% van de capaciteit van een boot aan boord zijn. Slechts 2 boten mogen naast elkaar liggen. Alleen achtergrondmuziek is toegestaan. Er mag niet gedanst worden. Op geen enkele wijze is agglomeratie op het water toegestaan.
 • [11:59] De agglomeratie bij Fuikbaai op 9 januari was te groot om aan te pakken. De registratienummers van de boten zijn wel genoteerd. Er is volgens George een groep die verantwoordelijk is voor de bijeenkomst bij Fuik en daar zal vervolging plaats vinden.
 • [11:57] Bij een zogenaamde 'skiplaats'werd op 2 januari agglomeratie gemeld. Dat is opgepakt en de mensen zijn hun eigen weg gaan. Op 9 januari waren er wel veel boten op het water. Er werd toen door de Kustwacht gecontroleerd op PCR tests bij buitenlandse boten.
 • [11:56] Ramesh George van de Kustwacht geeft een terugblik. De Kustwacht is vooral bezig met bewustwording. Vooral Barbara Beach en Fuikbaai hebben extra aandacht gekregen. Op 2 januari was de situatie goed onder controle. Er waren toen niet veel boten op het water.
 • [11:54] Ilario komt terug op het gevoel van onveiligheid. Dat heeft met name met het gedrag in het verkeer te maken volgens de politiechef. Rijden zonder verzekering en rijden met geblindeerde ramen dragen ook bij aan de onveiligheid.
 • [11:53] Ronny Cornelis van MEO praat ons bij over 7 januari. Er zijn toen horecagelegenheden gesloten en mensen beboet omdat ze geen mondkapje droegen. Er is een Uitzonderingswet maar een bestaande wet blijft ook van kracht. Er is ook een horecagelegenheid gesloten voor 2 dagen. Zanzibar is nooit gesloten geweest. Dat wordt wel gezegd volgens Cornelis maar is niet zo. Het personeel daar werkte zonder mondkapje en zij hebben een boete gekregen. De eigenaar werkte tegen en werd daarom opgepakt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen horecegelegenheden met een Nederlandse of Curacaose eigenaar.
 • [11:49] Ook wat betreft beleid voor de lange termijn bij het feveren wordt over nagedacht.
 • [11:48] Er zijn volgens Ilario 6 gebieden waar extra wordt gecontroleerd voor wat betreft de horeca. Het is rustig op de weg. Er is een Illegaal feest gestopt. Daarnaast werd er gefeverd en heeft de politie ervoor gekozen om niet op te treden. Iedere actie die de politie neemt moet goed worden gewogen. Er is een speciaal team samengesteld om het feveren aan te pakken.
 • [11:45] Jules Ilario van de politie bevestigt dat er een kleine groep is die zich niet aan de regels houdt. Wereldwijd is te zien dat mensen niet gehoorzamen. Er blijft altijd een groep mensen die kijkt hoe ze zich aan de regels kunnen onttrekken.
 • [11:44] We zullen de kleine groep mensen die zich niet aan de regels houdt moeten aanpakken. Zij brengen de veiligheid van ons land in gevaar. Als je je niet aan de regels houdt
 • [11:41] Niet iedereen houdt zich aan de regels van de 'Time Out'. 99 procent van de mensen houdt zich wel aan de regels. Aan de Toke de Keda bijvoorbeeld houden de meeste mensen zich. De economie en gezondheid blijven belangrijk. Er is echter een groep die zich niet aan de regels houdt. Je eigen verantwoordelijkheid komt op de eerste plaats, is te lezen op de eerste slide.
 • [11:38] Minister van Justitie Gilmar 'Pik' Pisas zegt dat het belangrijk is om vragen te kunnen beantwoorden die rondgaan in de gemeenschap. De afgelopen dagen is er het 1 en ander voorgevallen en we willen dat niet herhaald zien. Alle betrokkenen bij de handhaving van maatregelen zijn vandaag aanwezig.
 • [11:33] De persconferentie begint over 2 minuten.
 • [11:31] Pers is in de zaal
 • [11:20] De pers is in afwachting om te worden toegelaten tot de perszaal.
 • De persconferentie begint om 11.30 uur.

One comment on “Liveblog | Persconferentie over controles coronamaatregelen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram