zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De lijst van patiënten die wachten op electieve zorg in het Curaçao Medical Center (CMC) bestaat momenteel uit zo’n 1.600 personen. Zo meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van het CMC, Gilbert Martina tegenover het Antilliaans Dagblad.

Het ziekenhuis is sinds één oktober gestopt met alle niet noodzakelijke medische behandelingen voor SVB-patienten. Het geld wat de SVB beschikbaar heeft gesteld voor 2021 dekt niet alle kosten van het ziekenhuis. 

In de meeste gevallen gaat het om orthopedische, chirurgische en gynaecologische behandelingen die niet acuut zijn. Door de stopzetting van de electieve zorg is de wachtlijst toegenomen. Ook de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis speelt mee met de langere wachtlijst.

De Inspectie voor de Volksgezondheid schreef afgelopen week een brief aan het CMC waarin werd gemeld dat de stopzetting van de electieve zorg niet gerechtvaardigd is. Inspecteur-generaal Sirving Keli liet in de brief weten dat het ziekenhuis uiterlijk maandag 25 oktober de zorg moest hervatten. 

Volgens Martina kan de wachtlijst in drie tot vier maanden worden weggewerkt. “Belangrijk is daarbij wel dat deze zorg additioneel op de reguliere zorg komt en de bijbehorende kosten ook apart gefinancierd moeten worden.” Het CMC heeft minister Dorothy Pietersz-Janga (MFK) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en de inspectie hiervan op de hoogte gesteld.

Het ziekenhuis geeft in een reactie op de brief aan dat het hervatten van de electieve zorg momenteel niet verantwoord is. “Patiënten die acute, spoedeisende of essentiële zorg moeten krijgen komen dan in gevaar”, aldus het CMC.