woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Curaçao Medical Center geeft in een reactie op de Inspecteur voor de Gezondheidszorg Sirving Keli aan dat het hervatten van de electieve zorg niet verantwoord is. “Patiënten die acute, spoedeisende of essentiële zorg moeten krijgen komen dan in gevaar”, aldus het ziekenhuis.

Keli had het ziekenhuis opgedragen per vandaag de electieve zorg op te pakken. Het CMC heeft per één oktober de electieve zorg stopgezet tot het einde van dit jaar. Als het ziekenhuis op dit moment de electieve zorg voor SVB-patiënten moet voortzetten, zal er binnenkort geen materiaal of medicatie beschikbaar zijn voor dialyses, chemotherapie, radiotherapie en ongelukken.

Het stopzetten van de electieve zorg zorgt ervoor dat patiënten die spoedeisende, acute of essentiële zorg nodig hebben dit kunnen krijgen. “Als er financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden, kan de electieve zorg weer worden hervat”, aldus CMC.