maandag 5 december 2022 06:58
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
27 mei 2021

Verschillende partijen in Nederland hebben met verbazing gereageerd op het besluit van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) om voorlopig geen extra coronasteun aan Sint Maarten uit te betalen.

Knops houdt de steun in omdat het wanbestuur van het vliegveld van het eiland nog steeds niet is opgelost. Hij spreekt van ‘een litanie aan teleurstellingen’ in de samenwerking met Sint Maarten. Het bestuur van het eiland zou consequent afspraken niet nakomen. "Dat doet iets met het vertrouwen."

Maar onder meer de ChristenUnie en PvdA vragen zich af of inhouden van de steun om deze reden wel legitiem is. De ministerraad is immers al akkoord gegaan met het steunpakket, aldus de ChristenUnie. Ook was het op orde brengen van het bestuur op het vliegveld geen voorwaarde voor de coronasteun. De Nederlandse overheid moet zich aan de afspraken moet houden, aldus de partij.

D66-Kamerlid Jorien Wuite vindt ook dat ‘de doelpalen worden verschoven’ in de afspraken met Sint Maarten. Attje Kuiken  van de Pvda noemt de communicatie van de staatssecretaris hierover ‘niet goed’.

Volgens Knops wordt de steun niet volledig stopgezet, maar alleen gepauzeerd. Wat het eiland moet doen om toch in aanmerking te komen voor de steun, kan Knops nu nog niet zeggen. Daarover praat het kabinet morgen tijdens de Rijksministerraad. Bij dat overleg zitten ook de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het besluit van Knops om de steun niet uit te keren, leidde twee weken geleden tot verontwaardiging op het eiland. Premier Silveria Jacobs noemde het ‘ongepast’ en ze maakte zich zorgen over de toekomstige betrekkingen met Nederland. Volgens haar is de handelswijze van Knops in strijd met de regels van de Rijksministerraad.

Premier Jacobs is gisteren aangekomen in Nederland voor onder meer de Rijksministerraad morgen en zal een poging doen Knops op andere gedachten te brengen.

-- Advertentie --

2 comments on “Verbazing in Tweede Kamer over inhouden coronasteun St Maarten”

  1. Mijn welgemeend advies aan de RMR en de TK: Het wanbestuur op zowel St Eustatius als St Maarten is oorzaak van de uitgestelde maatregelen. Dit spelletje van vingerwijzing draagt niet bij aan het oplossen van de problemen. Het sanctioneren treft de burger en niet het bestuur. De Nederlandse belastingbetaler mag verwachten dat de Nederlandse regering toeziet op correcte besteding van de middelen. Een incompetent bestuur kan kennelijk niet direct aangepakt worden om competent te worden. Kom dan samen overeen hoe de gewenste maatregelen wel worden bereikt en voer die gezamenlijk uit op basis van wederzijds vertrouwen en commitment en ga uit van kansen. Dat vraagt toewijding en slagkracht binnen een gedegen uitvoeringsplan.

  2. Terwijl Knops gelijk heeft v.w.b. de manier van opereren van de regering van SXM, moet toch ook vastgesteld worden dat de liquiditeitssteun iets heel anders is dan de project financiering voor het vliegveld PJIA. Dingen vermengen is niet zuiver. Op deze wijze komt het over als 'omdat ik mijn zin niet krijg op dossier 1, worden de gelden van dossier 2 niet uitgekeerd. Dat is niets anders dan onbehoorlijk bestuur, hoe bont de regering van SXM het ook gemaakt heeft. Probleem is hiermee, dat de bevolking op het eiland hier niets meer van snapt anders dan dat er sprake is van armpje drukken

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram