maandag 15 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Driekwart van de Caribische studenten die een opleiding in de zorgsector volgt, zegt aan het begin van de studie van plan te zijn om terug te keren naar de eilanden. De praktijk wijst echter uit dat minder dan de helft van hen dat daadwerkelijk doet. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten’ dat onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat geen van de studenten liever in Nederland woont of dat de cultuur of het klimaat reden zijn om daar te willen blijven. Niemand van de respondenten vond het baanaanbod of financiële aspecten op de eilanden een reden om terug te keren. De belangrijkste reden om niet terug te keren zijn de carrièremogelijkheden met bijbehorend salaris in Nederland. 

De belangrijkste reden voor afgestudeerde studenten om wel terug te keren naar hun (ei)land van herkomst is voor meer dan de helft om bij te willen dragen aan goede zorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Door ongeveer de helft van hen wordt familie in het Caribisch gebied als reden genoemd. Enkele studenten stellen ook dat zij niet terugkeren omdat zij meerdere delen van de wereld willen zien. 

In totaal zijn 21 artsen, 24 procent van degenen die zich hebben gespecialiseerd, sinds 2010 teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarnaast zijn er 21 hbo-afgestudeerden, allemaal fysiotherapeuten, wat 41 procent vertegenwoordigt, en 21 wo-afgestudeerden, wat overeenkomt met 44 procent, die een zorgopleiding hebben gevolgd en zijn teruggekeerd naar het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Voor het onderzoek zijn 97 studenten en afgestudeerden, grotendeels afkomstig uit Curaçao en Aruba geïnterviewd.