maandag 15 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), heeft tijdens een briefing van Stichting Unie Trustkantoren Curaçao in de Staten flinke kritiek gekregen. Het conceptmodel van de nieuwe Landsverordening op kansspelen (LOK) is verre van af, waardoor het volledig onduidelijk is welke stakeholders verantwoordelijkheid hebben en in welke mate. 

In het ontwerp van de LOK wordt in zijn geheel niet ingegaan op de FATF Recommendations (FATF ontwikkelt internationale normen en aanbevelingen voor de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme, red.) en hoe de nieuwe wet wordt afgestemd met andere wet- en regelgevingen. “Het gaat om een rapport van tweehonderdennegentig pagina’s, maar het ministerie van Financiën blijft aangeven dat vanwege Mutual Evaluation (MeVal) het ontwerp nu snel moet worden aangenomen. Dat is een smoes”, aldus Stichting Unie Trustkantoor Curaçao.

Momenteel is er geen sprake van een goede samenwerking tussen het ministerie van Financiën, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de FIU, de Trustkantoren, notarissen en overige stakeholders. Zo zou er amper overleg hebben plaatsgevonden. De minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), organiseerde onlangs een informatiesessie. Echter zou de bijeenkomst vooral bestaan hebben uit eenrichtingsverkeer en werden vragen uit het publiek magertjes of onbevredigend beantwoord. 

Slechts een klein gedeelte van de stakeholders zou betrokken zijn geweest bij gesprekken met Silvania achter gesloten deuren. Een groot gedeelte van de sector, met name de kleinere trustkantoren, werd in eerste instantie niet uitgenodigd voor de gesprekken. Uiteindelijk werden zij na aandringen uitgenodigd op het kantoor van de minister en konden zij hun zorgen uiten over de conceptversie van de LOK.

De online gaming sector voelt zich tot op heden niet meegeteld bij de samenstelling van de nieuwe wetgeving. De onzekerheid die zij voelen, had volgens hen voorkomen kunnen worden als Silvania regelmatig overleg had gevoerd met de trustkantoren.

Stichting Unie van Trustkantoren Curaçao zet zich in voor trustkantoren en komt op voor hun belangen. De stichting zegt dat te doen door het delen van informatie, bundelen van middelen en ontwikkelen van gezamenlijke standpunten en aanbevelingen.