woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Leiders van vijf ambtenarenbonden komen maandag bijeen om te bespreken hoe om te gaan met de aankomende compensatie van 46 miljoen in december. 

De regering heeft onlangs aangekondigd dat ambtenaren en onderwijspersoneel in december een uitkering zullen ontvangen voor de indexering en automatische loonsverhoging van 2019 en 2020. 

Hoewel ambtenaren eigenlijk recht hebben op meer, beperken de huidige overheidsfinanciën de uitkering tot dit bedrag. Er wordt gehoopt dat de resterende vergoedingen volgend jaar kunnen worden uitbetaald.