donderdag 30 november 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Suriname en Frankrijk gaan samenwerken op het gebied van Volksgezondheid. De twee landen hebben een samenwerkingsverklaring ondertekend. Dat schrijft de Surinaamse krant Waterkant. 

De ministers van Volksgezondheid, Amar Ramadhin van Suriname en Agnès Firmin Le Bodo van Frankrijk tekenden de verklaring die het gevolg was van een eerdere intentieverklaring die in januari plaatsvond. Het gaat om een samenwerking tussen het Marwina ziekenhuis Suriname en het CHOG hospitaal in Frans Guyana.

Volgens Ramadhin zal de samenwerking op verschillende gebieden plaatsvinden, maar vooral het terugdringen van malaria is een van de aandachtspunten. Daarnaast wil Frankrijk met Suriname samenwerken om uitgebreid onderzoek te doen naar verschillende tropische infectieziektes, waaronder dengue. 

Ook de aanpak van schadelijke gevolgen van kwikgebruik bij goudwinning en het elimineren van kwikgebruik zullen onder de aandacht worden gebracht. 

Voor de volledige uitvoering van de overeenkomst zullen binnenkort medewerkers van beide ministeries bijeenkomen om de zaken uit te werken.