vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Een groep gepensioneerden, die vroeger bij de Isla-raffinaderij hebben gewerkt, zijn woensdag op Forti verhaal gaan halen bij premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK). Zo zouden zij in 2016 al recht hebben gehad op een financiële tegemoetkoming, waar in 2019 nog aandacht aan is besteed.

In een vergadering, die dus vier jaar geleden plaatsvond, werd de werknemers verteld dat ze gecompenseerd zouden worden, in verband met arbeidsongeschiktheid. Volgens de Amigoe waren dat destijds afspraken die zijn vastgelegd in de cao, in overleg met de vakbonden. 

De voormalige werknemers van de raffinaderij stellen in een brief dat zij een oplossing hebben. Er zou beslag moeten worden gelegd op de producten die op dit moment in eigendom zijn van de raffinaderij, zodat daarmee geld beschikbaar kan worden gesteld voor de compensatie van de gepensioneerden.