vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Leerlingen van het Vespucci College pendelen tijdens de eindexamenperiode op en neer tussen Curaçao en Bonaire, waar zij staatsexamens maken. Die examens mogen volgens de wet alleen op Nederlands grondgebied gemaakt worden.

Bonaire werd op 10 oktober 2010 een bijzondere gemeente en aangewezen als Nederlands grondgebied. “Scholen uit Aruba, Curaçao en Suriname kunnen daardoor de leerlingen daar examen laten doen”, legt Wim de Visser, rector van het Vespucci College uit aan Nu.cw. 

De eerste groep leerlingen is zondagochtend naar Bonaire vertrokken om maandagochtend het eerste centraal schriftelijk examen te maken. Een deel van die leerlingen is maandagmiddag weer teruggekomen, maar een groep die dinsdag en woensdag weer examen heeft, blijft nog op Bonaire. “We proberen de overnachtingen zo kort mogelijk te houden, echter wel zo dat de leerlingen altijd een dag van tevoren aankomen en zich rustig kunnen voorbereiden. Daarnaast gaat er altijd een docent mee om de leerlingen te begeleiden.” 

Gedurende de examenperiode kan het betekenen dat een leerling tot acht keer op en neer moet vliegen. “Het eerste tijdvak is nu van start gegaan, over ongeveer drie weken begint het tweede tijdvak en begin juli is er weer een periode waarin de mondelinge examens worden afgenomen.”  

De Visser ziet dat leerlingen van de mavo vaak doorstromen naar de havo en havo-scholieren stromen in de meeste gevallen door naar het vwo. “De meerderheid van de leerlingen gaat na het behalen van haar diploma in Nederland studeren. Dat komt vooral doordat ouders hier tijdelijk met hun kinderen wonen en na een paar jaar weer teruggaan naar Nederland.”

Op het Vespucci College wordt volledig Nederlands onderwijs gegeven volgens de Nederlandse wetgeving. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Onderwijs in het Buitenland en valt onder het toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.