zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De extra betaalde overuren bij het Korps Politie Curaçao (KPC) liepen in de periode 2015 tot en met 2022 op tot een half miljard gulden. Het worden ‘extra’ betaalde uren genoemd omdat deze al in de begroting waren meegenomen en dat bedrag elk jaar overschreden werd. Dit jaar wordt het begrote bedrag van 12,8 miljoen gulden wederom overschreden. Dat zei minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), donderdag in het vragenuurtje van de Staten, meldt het Antilliaans Dagblad woensdag.

Volgens Hato zijn er op dit moment agenten die 125 tot 250 overuren per maand draaien. Er worden zo veel overuren gemaakt, omdat er bij het KPC een personeelstekort is. Op dit moment werken er 690 mensen bij het KPC, dat komt uit op slechts 66 procent van de functies die bekleed zijn.

Het KPC heeft volgens het inrichtingsplan een bezetting van 903 mensen nodig, variërend van administratief personeel tot agenten die de straat op gaan. Hato geeft aan dat het inrichtingsplan verouderd is en dat er op dit moment gewerkt wordt aan een nieuw advies dat medio 2023 in de ministerraad en later in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken besproken zal worden.

Om het personeelstekort zo snel mogelijk op te lossen, is het Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg in overleg om een verkorte studie voor agenten in opleiding in te voeren. Daarnaast is er in het Landspakket extra geld opgenomen om nieuw personeel aan te trekken.

Op dit moment is de Algemene Rekenkamer Curaçao bezig met een onderzoek naar de overuren bij het KPC. De resultaten zijn echter nog niet beschikbaar.