zaterdag 1 oktober 2022 19:59
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
20 september 2022

Het kabinet stelt in 2023 zestien miljoen euro beschikbaar voor een verbetering van de koopkracht voor inwoners van de BES-eilanden. Het geld komt bovenop de dertig miljoen euro uit het Coalitieakkoord om de levensstandaard op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren.

De extra miljoenen zijn een aanvulling op de vijf miljoen euro die in maart door het kabinet ter beschikking zijn gesteld voor de introductie van een energietoeslag en om de accijnzen dit jaar te verlagen. Het extra bedrag wordt gebruikt om de energietoeslag ook in 2023 beschikbaar te stellen voor huishoudens met een laag inkomen. Daarnaast wordt ook de verlaging van de accijns op benzine in 2023 verlengd. Het gaat om zestien cent per liter voor de eerste helft van het jaar en acht cent per liter voor de laatste zes maanden.

Verder krijgen ouderen volgend jaar een hoger basispensioen en is er voor ouders meer kinderbijslag beschikbaar gesteld. Ook wordt de kinderopvang goedkoper. De verhoging van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) komt overeen met het bedrag dat in eerste instantie voor 2025 was bedoeld. 

Voor Caribisch Nederland wordt ook een pakket uitgewerkt om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Minister voor Armoedebeleid Carola Schouten (ChristenUnie) ziet dat een groeiende groep mensen onder steeds grotere druk staat. “Daarom nemen we een groot aantal maatregelen om de koopkracht te verbeteren volgend jaar. Het is nodig dat de inkomens en kosten meer met elkaar in balans komen.”

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is blij met het extra geld dat beschikbaar is gesteld voor de BES-eilanden. “Het is belangrijk dat we álle inwoners van Nederland helpen met extra koopkrachtmaatregelen. Ik ben tevreden dat er ook voor Caribisch Nederland een goed pakket ligt. Maar ik weet ook dat we er nog niet zijn”, aldus Van Huffelen. “We moeten blijven werken aan het aanpakken van armoede.”

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram