zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De vreemdelingenbarakken bij de gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zijn definitief gesloten. De gevangenis kreeg veel internationale kritiek op de manier waarop de ongedocumenteerden behandeld worden.

Volgens Human Rights Defense Curaçao (HRDC) ontstond de kritiek nadat het Committee against Torture (CAT) de vreemdelingenbarakken laatst kwam inspecteren. De acht Venezolaanse migranten zijn nu overgeplaatst naar Blok 1 van de gevangenis, waar ook criminelen zitten. Volgens HRDC is dit een schending van de mensenrechten. 

“De gevangen crisismigranten zijn dit weekend tegen hun wil overgeplaatst. Communicatie met de gevangen vluchtelingen bleek vandaag niet mogelijk”, aldus Ieteke Witteveen van HRDC tegenover NU.cw. De mensenrechtenorganisatie wil dat de ongedocumenteerden in vrijheid gesteld worden en zich dan melden bij de vreemdelingenpolitie. De minister van Justitie moet namelijk nog beslissingen over de vluchtelingenstatus van de acht Venezolanen. 

“Bij HRDC is bekend dat allen beroep doen op bescherming onder artikel 3 EVRM om deportatie te voorkomen.”, aldus Witteveen. “Degenen die al vanaf acht februari vastzitten hebben allen een garantsteller, dat is iemand die onderdak en voedsel gegarandeerd. Dat is het enige alternatief dat Curacao nu heeft en dat is al bij tientallen crisismigranten het geval.”

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw gebouw waar de ongedocumenteerden kunnen verblijven terwijl ze in afwachting zijn van hun uitzetting. 

Bron: Antilliaans Dagblad