woensdag 24 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het verbeteren van de levensstandaard, zorgen voor en beschermen van natuur en milieu en werk maken van goed onderwijs en een meer diverse economie. Dat zijn voor staatssecretaris Alexandra Van Huffelen van Koninkrijksrelaties de hoofdthema’s waar zij de komende jaren mee aan de slag gaat. In een brief aan de Tweede Kamer meldt zij dat daarbij samenwerking op basis van gelijkwaardigheid het uitgangspunt van al haar inzet vormt.

De staatssecretaris bezocht van 11 tot en met 24 februari alle zes de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk. Zij constateert na die bezoeken dat de eilanden ieder hun eigen behoeften hebben en dat er dus een aanpak op maat nodig is.

“De eilanden bieden ontzettend veel kansen als de bewoners de kans krijgen die te grijpen”, stelt de staatssecretaris. “Ik zie het als mijn opdracht om daarbij te ondersteunen. Ik wil samen met de bestuurders en inwoners van het Caraïbische gedeelte van het koninkrijk daar hard voor gaan werken. Uiteraard ook met respect voor de autonome positie binnen datzelfde koninkrijk.”

Van Huffelen maakt zich in eerste instantie zorgen om de armoede die zij op de eilanden heeft gezien. “Ondanks de inspanningen van vorige kabinetten constateer ik dat de mensen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius dat nog onvoldoende merken in de portemonnee.”

In het regeerakkoord is afgesproken dat er voor Caribisch Nederland 30 miljoen euro structureel beschikbaar is, naast 35 miljoen euro voor het behoud en herstel van de natuur.

Centraal in de relatie met de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten staat wat de staatssecretaris betreft samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. “Alle drie de landen zijn volwaardig onderdeel van het Koninkrijk en dat is het fundament van waaruit we samen werken voor de toekomst.“

Uitdagingen waar de landen daarbij voor staan zijn onder meer de toenemende armoede, gebrek aan uitvoeringskracht en een rechtstaat die versterking nodig heeft. “Dat zijn stevige uitdagingen waarvoor we de kracht van het Koninkrijk moeten benutten. De landen zijn aan zet om werk te maken van oplossingen, maar ze staan daarbij niet alleen. Dat betekent ook dat we ons inzetten voor deugdelijk en integer bestuur dat zich inzet voor waarborging van mensenrechten.”

Het is de bedoeling om de plannen voor de zomer samen met de eilanden en de betrokken ministeries verder uit te werken.