vrijdag 2 juni 2023 14:39
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
3 december 2021

In de tweede helft van 2022 wordt er naar verwachting gestart met de bouw van het nieuwe gebouw voor buitenschoolse programma’s op Sint Eustatius. De nieuwe locatie is gelegen in Lynch, ten noorden van de Governor de Graaff-school.

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is verantwoordelijk voor de realisatie van het project. De input van de toekomstige gebruikers wordt meegenomen in de ontwerpfase. Regeringscommissaris Alida Francis laat in een persbericht weten trots te zijn dat het eiland dit stadium bereikt heeft.

Na een inspectie van de bestaande gebouwen die gebruikt worden voor buitenschoolse programma's werd duidelijk dat de huidige gebouwen niet passen bij de visie en missie van de programma's. Daarnaast werd na gesprekken met belanghebbenden duidelijk dat de gebouwen niet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals gesteld in de Basisverordening kinderopvang.

Voor het eiland is de kwaliteit van de gebouwen een belangrijk aspect. Het Openbaar Lichaam is eindverantwoordelijk en besteed dan ook extra aandacht aan de ontwikkeling voor het nieuwe gebouw.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram