maandag 17 januari 2022 00:49
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
29 november 2021

De bescherming en ontwikkeling van koraal in Caribisch Nederland is alleen mogelijk met een integrale aanpak. Zo schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. De minister maakte in 2020 bekend 7,2 miljoen euro uit te trekken voor het vijfjarig koraalherstelprogramma.

In een motie van 7 maart 2019 werd de regering verzocht om uiterlijk het najaar 2019 te komen met een reddingsplan voor het koraal in Caribisch Nederland. Voor de ontwikkeling van land- en tuinbouw wordt het budget verhoogd met 100.000 euro. Voor andere projecten, waaronder het verbeteren van de veterinaire diensten en het natuur- en milieubeleidsplan 2020-2030, is 4,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Menselijke activiteiten, zoals het produceren van afval, het veroorzaken van erosie door loslopende dieren in de publieke ruimte en slecht regenwaterbeheer zijn volgens de minister factoren die flink moeten worden aangepakt. Verontreiniging van het zeewater en sedimentatie van het erosiemateriaal vormt een bedreiging voor de gezondheid van het koraal.

Het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland (NMBP) heeft wat betreft de bescherming van koraal het doel om te zorgen voor gezonde, veerkrachtige en weerbare koraalriffen. In het kader van het NMBP wordt er een natuurbeleidsplan opgezet voor de BES-eilanden.

Schouten benadrukt dat er wordt gewerkt aan de versterking van de handhaving van de wet- en regelgeving voor Caribisch Nederland op het gebied van natuurbescherming, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Op 1 juli 2022 zullen er meerdere milieuregels ingevoerd worden.

Voor 2024 zal er in samenwerking met de eilanden strategieën voor afvalwater worden opgesteld en waar mogelijk in uitvoering gebracht, schrijft de minister in haar brief.  “Gestreefd wordt om tegen 2030 het nutriëntenniveau in het grondwater en de zee aan de kust te hebben teruggebracht dankzij een effectieve behandeling van het afvalwater.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram