Door: NU.cw
10 november 2021

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft nooit uitgelegd waarom maar een gedeelte van de kosten voor hun patiënten wordt vergoed. Het budget voor het Curaçao Medical Center (CMC) is 185 miljoen gulden. Volgens de directie van het CMC zou een kostdekken budget voor dit jaar op 227,3 miljoen gulden komen.

Dit werd maandag in een vergadering van de Staten naar voren gebracht. De hoogte van het budget wordt bepaald op basis van de zorgprestaties per zorgtype en het daarbij bijhorende tarief. “SVB zou de tarieven uit 2001 hebben gebruikt en heeft de vergoeding niet gebaseerd op de zorgvraag van 2021”, aldus de Stichting overheidsaccountantsbureau (Soab).

Volgens de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, Dorothy Pietersz-Janga (MFK), spant de regering Pisas zich in om een duurzame oplossing te vinden voor een betaalbare zorg. Dit geldt voor alle zorginstellingen op het eiland. Er wordt onderzoek gedaan door zorgautoriteiten naar de tarieven en de bedrijfsvoering van het CMC. Zo wordt inzichtelijker wat de daadwerkelijke uitgaven van het CMC zijn. “De Covid-19 patiënten en de illegale patiënten vallen buiten het zorgbudget”, aldus Pietersz-Janga.

Door afspraken in het Landpakket na te komen, rekent de minister op liquiditeitssteun van Nederland. Pietersz-Janga geeft aan dat ze denkt dat de uitgaven in de zorg verlaagd kunnen worden door zo veel mogelijk aandacht te schenken aan preventie.

Bron: Antilliaans Dagblad
-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram