zondag 14 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

In de afgelopen dagen heeft de Koninklijke Marechaussee veertien militairen aangehouden op Curaçao op verdenking van het bezit en gebruik van drugs. Het ministerie van Defensie hanteert een zero-tolerance beleid en neemt naar aanleiding van de recente aanhoudingen extra maatregelen om het illegale drugsbezit onder militairen tegen te gaan.

Naast de veertien verdachten sluit de marechaussee meer aanhoudingen niet uit. Het opsporingsonderzoek is nog in volle gang en wordt ondersteunt door Defensie. Defensie laat in een reactie op hun Facebookpagina weten het hoge aantal verdachte militairen als ernstig te beschouwen.

“Militair zijn en drugsgebruik gaan niet samen. Het is ten strengste verboden en we doen er alles aan om dit foute gedrag tegen te gaan”, aldus commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied Frank Boots. Het ministerie van Defensie hanteert een zero-tolerance beleid. Dit houdt in dat los van de strafrechtelijke consequenties, bewezen drugsbezit en/of drugsgebruik ook zal leiden tot ontslag.

Hoewel de veertien militairen zijn aangemerkt als verdachte, zijn zij nog niet veroordeeld. Desondanks is de omvang van de verdenkingen toch aanleiding voor Defensie om extra maatregelen te treffen. Zo gaan er meer controles plaatsvinden en worden militairen extra gewezen op de risico’s bij drugsgebruik.

Bron: Defensie Caribisch Gebied