woensdag 23 juni 2021 00:34
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
12 januari 2021

De overheid geeft dinsdagmiddag een persconferentie over de aanpassingen van de maatregelen rondom Covid-19. Volg ons liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie met minister van Gezondheid, Natuur en Milieu Zita Jesus-Leito (PAR), epidemioloog Irális Jansen en immunoloog Asley Duits.

De persconferentie begint om 14.30 uur en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • Tot zover de persconferentie. De Liveblog wordt hiermee gesloten. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende Livebliog.
 • Jesus-Leito sluit de persconferentie af. Ze zegt blij te zijn met de vragen en duidelijk is dat nog niet alles beantwoord kan worden. We mieten samen verder want het laatste woord is niog niet gezegd over het virus. We wilen ons land veilig houden om op dit eiland te kunnen wonen.
 • Huisartsen inventariseren welke patienten in de risicogroepen vallen. De huisarts zal vervolgens contact opnemen met de patienten.
 • Er komen vriezers en koelkasten. Pfizer moet in een vriezer bewaard worden op -80 graden. Hetbedrijf dat ze gaat transporteren is gecertificeerd.
 • Het is volgens Duits nog onduidelijk hoeveel weerstand je krijgt door het vaccin. 95 Procent van het vaccin werkt. Dus van 100 mensen zijn er nig altijd 5 waar het virus niet werkt. Er zijn nog steeds mensen die het vaccin hebben gekregen, maar toch ziek worden. De verklaring is dat het even kan duren voordat het vaccin werkt.
 • Er zijn verschillende fases doorlopen. Het vaccin sputnik is getest en de resulten zijn nog niet breeduit bekendgemaakt. Er zijn andere vaccins maar die hebben nog niet alle resultaten bekend gemaakt. Daarom is gekozen voor Pfizer en Moderna aangezien daar wel duidelijk is wat de resultaten zijn.
 • Jansen herhaalt dat de vaccinatie niet verplicht is. Op Curacao zijn geloofsovertuigingen en ook daar is men van op de hoogte. Wie en hoeveel mensen daartoe behoren en geen vaccin willen, is nog niet bekend.
 • Er gaat volgens Duits fakenieuws rond over het vaccin. Hier is ook een rol voor de pers weggelegd. We moeten juiste informatie geven. Mensen moeten dan ook vragen stellen. Jansen zegt dat het vaccin het wapen is om infectieziekten te bestrijden. Er moet juiste informatie worden gegeven.
 • De hele wereld werkt aan dit vaccin. Het werkt ook tegen de nieuwe varianten van het virus.
 • Als het vaccin op het eiland is, dan krijgt iedereen 2 injecties.
 • In bejaardenhuizen moet ook gevaccineerd worden. Er is duidelijk hoeveel van dat soort huizen er zijn. Pfizer zal daar door personeel van het vaccinatieprogramma worden geinjecteerd.
 • Doven zullen ook geinformeerd worden. De overheid moet ervoor zorgen dat de juiste informatie bij de bevolking terecht komt.
 • Ervaring leert volgens Duits dat medisch personeel met twijfels uiteindelijk toch overgaat tot vaccineren.
 • Jesus-Leito zegt dat het vaccin niet verplicht is, maar met name voor medisch personeel wel aan te raden is. Ook de kwetsbare groepen vallen hieronder.
 • Duits benadrukt dat het om een nieuw virus gaat. Om iedereen gevaccineerd te krijgen dat zal tijd kosten. Er is schaarste aan het vaccin, dus wanneer er meer gevaccineerd kan worden dan de 40.000 die
 • Het vaccin is nog niet getest onder kinderen. Dus antwoord geven op de vraag wanneer de hele bevolking gevaccineerd is is moeilijk. Zo gauw er meer vaccins komen, wordt duidelijker wanneer iedereen gevaccineerd kan worden.
 • Jesus-Leito zegt dat er op Curacao 150.00 mensen wonen waar voor gezorgd moet worden. Het kost tijd om de hele gemeenschap immuun te krijgen. Het gaat in fases.
 • Er is veel weerstand tegen het vaccin. Duits zegt zich te realiseren wat de impact van de ziekte is. Er zijn mensen die na 6 maanden nog steeds klachten hebben. De impact van een vaccin is veel kleiner. Gezonde mensen kunnen ook ziek worden van het virus.
 • Alle vaccin die gebruikt gaan worden zijn getest op mensen ouder dan 16 jaar.
 • De kosten van het vaccin worden gedragen door Nederland., zegt ze.
 • Het vaccin komt met het vliegtuig naar Curacao, aldus Jesus-Leito.
 • Mensen met een allergische reactie. Je je onrustig voelen, je lip kan iets opzwellen, etc. Het is niets verontrustends. Het vaccin werkt dan en is niets om je zorgen over te maken.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • Het vaccin is volgens Duits niet de "Silver bullet", daaree wil hij zeggen dat we ons moeten houden aan de maatregelen.
 • De bijwerkingen: er is een allergische reactie gerapporterd, daarom wordt iemand die geinjecteerd is met het vaccin 15 minuten gemonitord.
 • Op dit moment is niet precies duidelijk wat voor een soort bescherming het vaccin biedt. Niet ziek worden of niet geinfecteerd worden, dat is nog niet duidelijk. Dus of het vaccin helpt tegen besmetting is nog niet duidelijk. Hoe lang het vaccin werkt is ook nog niet duidelijk.
 • Een aantal aandachtspunten. De wetenschap kan veel doen, maar het staat of valt bij het gedrag van mensen. Als veel mensen besluiten het vaccin niet te nemen, dan komen we niet verder.
 • De vaccinatie bestaat uit 2 spuiten. Na de eerste krijg je de tweede na 21 dagen en 28 dagen (Moderna). De vaccins moeten op de juiiste temperaturen worden bewaard.
 • Er worden 2 soorten vaccins gebruikt. De eerste is van POfizer/BioNTech en de tweede van Moderna. De effectiviteit wordt geschat op 95 procent. Ook in de risicogroepen zijn de resultaten van het vaccin getest. Daaruit blijkt dat het effect hetzelfde is.
 • Duits legt uit hoe de veiligheid van het vaccin wordt getest. Er wordt eerst preclinisch getest, het aantal testpersonen neemt langzaam toe. Het virus is getest door ongeveer 70.000 mensen. De wetenschappelijke wereld heeft ervoor gezorg dat de ontwikkeling van het virus versneld kon worden doorgevoerd. Dit heeft een hoop geld gekost. Na 1 jaar zijn we nu in het bezig van het vaccin.
 • Het vaccin bevat onder ander water en een bolletje vet en andere bestandsdelen, dus ook een stukje van het virus.
 • Het vaccin immiteert de reactie tegen een virus. Dit zorg voor het geheugendeel in het afweersysteem. Zo wordt je beschermd als het echte virus je lichaam in wil.
 • Duits legt dat een virus een propje vet is met genetisch informatie/materiaal erin. Dit valt je immuunsysteem aan en dit zorg ervoor dat je je ziek voelt. In ons immuunsysteem zitten cellen die je beschermen, daarnaast heb je antilichamen. Bij een aanval van een virus wordt er je geheugen iets vastgelegd.
 • Het vaccin beschermt ten eerste jezelf. Daarnaast heb je ook een verantwoordelijkheid tegenover je medemens. Het vaccineren helpt ook andere mensen gezond te blijven. Het is een lange weg om ervoor te zorgen dat het virus niet meer in onze gemeenschap binnenkomt.
 • Ashley Duits zal meer uitleg geven over het vaccin. Een vaccin is niet nieuw, iedereen heeft er al mee te maken gehad. Het is bedoeld om gezond te blijven. Het spaart 2 tot 3 miljoen mensenlevens per jaar wereldwijd.
 • Mensen dienen zich te melden om gevaccineerd te worden. Na het krijgen van het vaccin wordt niet alles weer bij het oude. De maatregelen blijven van kracht. Dus mondkapje en social distancing en handen wassen blijven belangrijk.
 • Het vaccin is nog niet getest op de laatste 2 groepen. Het zal nergens en nooit verplicht worden om het vaccin te krijgen. Het team zal voorlichting geven zodat mensen zelf de beslissing kunnen nemen of ze gevaccineerd worden of niet.
 • Het eerste vaccin dat gebruikt gaat worden is van Pfizer. De eerste doelgroepen zijn 60+, chronisch zieken en zorgpersoneel. Kinderen onder 16 jaar en zwangeren krijgen geen vaccin.
 • De vriezers en koelkasten zijn gisteren op het eiland aangekomen. Het valideren van deze apparatuur zal de komende weken gebeuren. Er zal personeel getraind moeten worden. Er worden vervolgens dry runs gedraaid, om te kijken of het hele vaccinatieproces goed verloopt.
 • Iralis Jansen vertelt wie er in het team zit: Botikahouders, communicatiespecialisten, fiancieel experts, huisartsen, veiligheidsmensen, rampenbestrijding, etc.
 • Er is intusen begonnen met het geven van informatie aan stakeholders. De regering heeft er vertrouwen in dat dit traject met succes zal worden doorlopen. Jesus-Leito wijst erop dat we op ons onszelf moeten passen. We weten nog niet alles, maar stap voor stap leren we bij en overwinnen we de pandemie.
 • De bedoeling is om in februari met vaccineren te beginnen. Daaraan voorafgaand leven er natuurlijk vragen onder de bevolking. De algemene vragen worden door Jesus-Leito opgesomd. Deze vragen zullen tijdens de persconferentie worden beantwoord. Duits en Jansen worden geintroduceerd. Net als Izzy Gerstenbluth leiding geeft, geeft Jansen leiding aan het team om tot vaccinatie te komen.
 • Een paar weken geleden is een team in het leven geroepen die het vaccineren zal gaan begeleiden. Het team bestaat uit verschillende sectoren. Curacao heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan de inkoop van vaccins door Nederland.
 • Zita Jesus-Leito opent de persconferentie. Curacao heeft ervoor gekozen om de curve the crashen in zijn strijd tegen Covid-19. Ze kondigt met trots aan dat de resultaten van de cijfers ook vandaag weer goed zijn. Er is voor dit beleid gekozen in afwachting van een vaccin.
 • Pers is in de zaal. Over vier minuten begint de persconferentie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram