zaterdag 24 september 2022 12:49
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
26 november 2020

"Vorm en inhoud van de Uitzonderings- of Noodwet in één grote omnibus-regeling, oftewel “one size fits all”, zou eigenlijk vervangen moeten worden door maatwerk, dus voor diverse types van crisissituaties bijpassende regelingen. Natuurrampen, pandemies, behoeven geen gelijke behandeling", aldus Human Rights Defense Curaçao (HRDC) in een verklaring.

HRDC zegt er begrip voor te hebben dat voor bepaalde crisis- en noodsituaties een dergelijke Landsverordening nodig is, maar als mensenrechten-ngo is de organisatie er extra alert op wanneer er ontwikkelingen zijn die vitale mensenrechten van ingezetenen kunnen raken dan wel schenden.

HRDC deelt de zorgen om de potentiële gevaren die er aan de huidige tekst kleven voor fundamentele mensenrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van demonstratie en het recht op privacy in eigen huis.

Verder vindt HRDC dat de huidige garanties onvoldoende zijn. "In de lijn van gezaghebbende staatsrechtelijke expertise dienen er werkbare aanpassingen te komen voor een versnelde toegang tot de rechter. En in de Staten dient niet met een gewone, maar met een gekwalificeerde meerderheid beslist te worden over het uitroepen van een noodtoestand", aldus HRDC.

Ook vraagt HRDC zich af of de ultieme garantie van de Koninkrijksregering voor het waarborgen van de mensenrechten niet een wassen neus is.

"Het is namelijk tot nu toe helaas onze pijnlijke ervaring, dat de regering in Den Haag zoveel mogelijk de handen van mensenrechtenkwesties afhoudt en bij voorkeur tot de 'autonome bevoegdheid' van de landen bestempelt", stelt de mensenrechtenorganisatie. 

HRDC doet een dringend beroep op de regering van Curaçao om met nog grotere bereidheid en zorgvuldigheid aan de legitieme zorgen tegemoet te komen en vindt dat de mensenrechten moeten worden gewaarborgd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram