zondag 16 januari 2022 17:33
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
30 oktober 2020

Het College financieel toezicht (Cft) wil dat er meer aandacht wordt besteed aan de begrotingen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat zegt het Cft in een verklaring nadat het deze week digitale gesprekken voerde met de bestuurscolleges van Bonaire en Saba en met de regeringscommissaris van Sint Eustatius en zijn plaatsvervangster.

Als gevolg van de reisbeperkingen konden de reguliere bezoeken aan de eilanden net als in juni geen doorgang vinden. Gesproken werd onder meer over de economische, financiële en sociale gevolgen van de corona-pandemie. Nederland heeft compensatie beschikbaar gesteld voor de daling van de inkomsten van de drie openbare lichamen.

Het Cft vindt dat er voor de begrotings- en verantwoordingscyclus van Bonaire meer aandacht nodig is. In het financieel beheer blijven verbeteringen uit. Het Cft drong er bij het bestuurscollege op aan deze alsnog en op korte termijn te realiseren en optimaal gebruik te maken van de ruime financiële middelen en de ambtelijke capaciteiten.

Het Cft drong opnieuw aan op verbeteringen bij de overheidsbedrijven. Bij deze verbeteringen gaat het om de aansturing, het financieel beheer, het tijdig opmaken van jaarrekeningen en het invullen van vacatures in de raden van commissarissen.

De ingediende ontwerpbegroting van Bonaire voor het jaar 2021 is sluitend, mede door een onttrekking van 1,9 miljoen dollar uit de daarvoor bestemde algemene reserve. Het Cft heeft op 12 oktober geadviseerd bij deze ontwerpbegroting.

Het Cft zegt vanaf het begrotingsjaar 2021 weer een adviesrol te zullen vervullen bij de ontwerpbegroting van Sint Eustatius. In de bespreking van 27 oktober hebben de regeringscommissaris en zijn plaatsvervangster het Cft geïnformeerd over de inmiddels gerealiseerde voortgang op het terrein van financiën en over hun belangrijkste aandachtspunten voor het vervolg.

Met Saba is volgens het Cft gesproken over de problemen die het bestuurscollege ondervindt bij het sluitend maken van de begroting. In het bijzonder werd door het bestuurscollege gewezen op de exploitatie- en onderhoudskosten van in de afgelopen jaren voor rekening van Nederland gerealiseerde fysieke publieke voorzieningen. De ontwerpbegroting van Saba voor het jaar 2021 is voor advisering bij het Cft ingediend.

Bron: College financieel toezicht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram