zondag 23 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Op Curaçao is maandag een conferentie, gericht op de aanpak van tbs op de eilanden, van start gegaan. Tijdens de conferentie staat het verbeteren van de zorg voor gedetineerden die tbs- of PIJ-maatregelen opgelegd hebben gekregen centraal.

Gedurende de bijeenkomsten worden geestelijke gezondheidsproblemen bij gedetineerden en de complexiteit daarvan besproken. Daarnaast wordt het belang van aanpak benadrukt. De deelnemers van de conferentie onderzoeken mogelijkheden voor hoogwaardige zorg die voldoet aan internationale normen, waaronder medische en therapeutische interventies en tevens resocialisatieprogramma’s.

Deelnemers van de conferentie zijn onder andere het ministeries van Justitie en Sociale Zaken uit de regio. Ook de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind (D66) is aanwezig. De uitkomsten van de bijeenkomst zullen de koers bepalen voor de aanpak en verbetering van geestelijke gezondheidszorg binnen de detentiesystemen op de eilanden.

Curaçao beschikt zelf niet over een tbs-kliniek. Toch wordt de strafmaatregel soms opgelegd. Zo kreeg Jamel Lomp tbs op het eiland opgelegd. In 2018 oordeelde een rechter op Curaçao dat er een duidelijk verband was tussen zijn stoornissen en de misdaden die hij op het eiland had gepleegd. Echter nam Nederland deze maatregel niet over en Lomp liep vrij rond. In 2023 ging het mis en doodde hij een supermarktmedewerkster.

De conferentie duurt in totaal drie dagen en wordt gehouden in de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten op Curaçao.