maandag 15 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Een deel van Bario Mexico heeft zaterdag in lichterlaaie gestaan. Het ging om een bosbrand in het gebied op Bonaire, zo meldt Rijksdienst Caribisch Nederland.

Het Brandweerkorps Caribisch Nederland heeft opgeschaald naar een middelgrote brand. Volgens de laatste berichten, is de brandweer zaterdagavond nog lang bezig geweest met nablussen, omdat de brand zich verspreidde door het omliggende huisvuil. Daardoor was het moeilijk om de brand te bestrijden.

Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft hulp geboden om het vuur brandmeester te krijgen, door zand te leggen op de haardjes. De bevolking werd verzocht om ramen en deuren gesloten te houden, in verband met de heftige rookontwikkeling.

Beeld: Rijksdienst Caribisch Nederland