woensdag 29 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het parlement wil dat Ennia zo snel mogelijk wordt verkocht, om zo de druk op de bevolking weg te nemen. Dit staat in een motie van het parlement waar een meerderheid voor stemde. Dat meldt het Antilliaans Dagblad.

Momenteel zouden inwoners van Curaçao een groot aandeel hebben om de Ennia-zaak in goede banen te leiden en de problemen op te lossen. Met de motie hoopt het parlement dat die ‘stress’ afneemt. Elke partij stemde voor deze motie, behalve Trabou pa Kòrsou. KEM stemde niet. 

Ennia is volgens de krant nog altijd eigendom van de bijna 100-jarige Hushang Ansary. De Amerikaan zou stellig volhouden dat er niets aan de hand is bij de verzekeringsmaatschappij. Toch zijn er wel degelijk problemen. In het hoofdlijnenakkoord dat is opgesteld, staat dat Ennia eerst onder Stichting Beheer valt, en pas wanneer alles weer op de rit is, het weer eigendom kan worden van mensen in de particuliere sector. 

Desondanks zullen eerst de problemen opgelost moeten worden. Veel inwoners hebben hun pensioen lopen bij Ennia, en zij moeten de komende jaren uitbetaald worden. Nu.cw meldde vorig jaar mei nog dat er twee scenario’s op tafel lagen die deze problemen zouden moeten oplossen: een doorstart of faillietverklaring. 

Het lijkt erop dat er nu een derde scenario op tafel ligt, namelijk verkoop. De opbrengst zou voor een groot deel terechtkomen bij het potje voor de uitbetaling van pensioenen, wat officieel onder Ennia Caribe Leven valt. Dit voorstel, beschreven in een motie, kreeg dus bijval van bijna alle Statenleden. De vraag is of de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), die nu een groot deel van de financiering voor haar rekening neemt, hierin meegaat.

Het is niet bekend hoe CBCS in de wedstrijd staat met dit scenario. Het parlement vraagt aan de regering om één keer in de vier maanden een update te krijgen over de stand van zaken.