zondag 21 juli 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Automobilisten en andere weggebruikers die betrokken zijn bij een ongeluk, moeten volledige inzage krijgen in de rapporten van Forensys, de organisatie die de schade beoordeelt. Dit vindt Stichting Consumenten Belangen Curacao, zo schrijven ze in een persbericht.

De stichting ontvangt vaak klachten van verzekerden die tijdens en na de afhandeling van schadeclaims op Curaçao beweren te worden tegengewerkt. Het probleem lijkt te liggen in het feit dat Forensys basisinformatie van de tegenpartij, zoals naam en adres, niet deelt, waardoor het gelijk halen voor de gedupeerde moeilijker wordt. 

Hoewel het rapport van de verkeersdienst wordt doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappijen van de betrokken partijen, krijgen de verzekerden zelf geen enkele informatie doorgestuurd. De stichting benadrukt het belang voor verzekerden om volledige toegang te hebben tot het rapport. Volgens de belangenvereniging gooit Forensys het op het schenden van de privacy van de tegenpartij. 

“Het niet vergeven van die informatie leidt vervolgens weer tot extra kosten, omdat automobilisten na een ongeluk soms advocaten moeten inschakelen om hun recht te halen”, aldus Consumenten Belangen Curaçao. De stichting haalt voorbeelden aan van verzekerden die problemen ondervonden bij het krijgen van een schadevergoeding. Er werd een automobilist aangereden door een niet-verzekerde bestuurder zonder rijbewijs en andere vereiste documenten. Ondanks de inspanningen van de stichting om de tegenpartij op te sporen en aansprakelijk te stellen, weigerde Forensys de nodige informatie te verstrekken. 

De stichting roept op tot betere inzet en samenwerking vanuit Forensys en de verzekeraars op het eiland om automobilisten die gedupeerd raken tegemoet te komen, wanneer zij achter hun eigen rechten staan.