zondag 21 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het wetsvoorstel voor luchtkwaliteit is gereed voor indiening bij de Staten. Dat bevestigt premier Gilmar ‘Pik’ Pisas (MFK). Het voorstel voor de lopende onderhandelingen over de raffinaderij, omvat strengere normen ter bescherming van de volksgezondheid.

Aanstaande week zal het conceptwetsvoorstel worden besproken tijdens de wekelijkse ministerraadsvergadering, nadat het wordt voorgelegd aan de gouverneur en uiteindelijk aan de Staten. Het is aan hen om te beslissen wat er met het voorstel gebeurt.

De wet legt normen vast met betrekking tot de kwaliteit van de lucht, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), fijne deeltjes en metaaldeeltjes. Opmerkelijk is dat deze normen strenger zijn dan eerdere voorschriften, waarmee de wet beoogt de luchtkwaliteit te verbeteren.