woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De beslissing van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie dat paren van hetzelfde geslacht in Curaçao en Aruba met elkaar kunnen trouwen, kan in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Gerbrant Snijders de Hoge Raad vrijdag in zijn conclusies in de cassatieberoepen die Curaçao en Aruba ieder tegen deze beslissing hebben ingesteld.

De huidige wetgeving in beide landen maakt een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet mogelijk. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie in Willemstad oordeelde op 6 december 2022 dat het uitsluiten van een huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met het discriminatieverbod en de staatsregelingen. Waarop zowel Curaçao als Aruba in hoger beroep gingen tegen de uitspraak van het Hof.

Het Hof heeft in beide zaken beslist dat er sprake is van discriminatie. Er is volgens het hof geen rechtvaardiging voor het niet openstaan van het homohuwelijk. Curaçao en Aruba willen al geruime tijd hun wetgeving niet aanpassen en dat is in strijd met het discriminatieverbod van de Staatsregelingen van de beide landen. “De rechter heeft de mogelijkheid om deze discriminatie op te heffen door te bepalen dat het huwelijk ook openstaat voor paren van hetzelfde geslacht. Daarvoor is een wijziging van de wet niet nodig”, aldus het Hof.

Curaçao en Aruba vragen beiden de Hoge Raad om de beslissing van het Hof te verwerpen, omdat er volgens de landen geen sprake is van discriminatie van paren van hetzelfde geslacht. Zij vinden dat de wet alleen kan worden gewijzigd door een formele wetswijziging. Dat is dus door een gezamenlijk besluit van de regering en de Staten.

Volgens de advocaat-generaal zijn de cassatieklachten van Curaçao en Aruba ongegrond. De Staatsregelingen van de landen geven de rechter de bevoegdheid om de wet te toetsen aan onder meer het discriminatieverbod van de Staatsregelingen.

Discriminatie naar seksuele oriëntatie is ook in Curaçao en Aruba verboden. Wettelijke bepalingen die met dat verbod in strijd zijn, moeten volgens de Staatsregelingen van de landen door de rechter buiten toepassing worden gelaten.

De enige manier waarop de discriminatie in dit geval kan worden opgeheven, is door het huwelijk hetzelfde geslacht beschikbaar te maken.