woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Personen met de Nederlandse nationaliteit hebben vanaf vrijdag de mogelijkheid om online aanvragen in te dienen bij de Immigratie & Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND CN). Dat meldt Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Het gaat om de Verklaring Toelating van Rechtswege, Verklaring Niet van Toepassing en Verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (zonder Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)) met als doel studie.

Momenteel is het online indienen van aanvragen alleen in het Nederlands mogelijk. De IND werkt aan verdere ontwikkeling van het systeem, zodat indiening later ook in andere talen kan plaatsvinden..