zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De regering van Curaçao kan zich opmaken voor een politiek jaar met een aantal flinke uitdagingen. Gouverneur Lucille George-Wout gaf dinsdag in haar toespraak tijdens de opening van het Statenjaar aan dat er zowel op specifieke onderwerpen als binnen de ministeries werk aan de winkel is. 

Voornamelijk de problematiek rondom verzekeringsbedrijf Ennia moet volgens de gouverneur de volledige aandacht krijgen. Het bedrijf, waar ruim 25.000 mensen hun pensioen hebben lopen, verkeert al een paar jaar in een slechte financiële situatie. De gouverneur pleitte voor een oplossing, omdat de bevolking er anders de dupe van wordt.

Ook kaartte ze de afbetaling van de liquiditeitssteun aan. Door alle besprekingen die op dit moment nog met Nederland worden gevoerd, is het voor Curaçao moeilijk om exacte cijfers op de begroting te krijgen wat het daadwerkelijk gaat kosten.

Hetzelfde geldt voor het Curaçao Medical Center. Het ziekenhuis heeft het financieel zwaar, en ook hierbij zijn er nog onderhandelingen over onder andere de Landsverordening Normering Topinkomens, een financieel plafond voor doktoren waardoor het voor hen niet aantrekkelijk zou zijn om in het ziekenhuis te gaan werken.

Verder is de regering onlangs begonnen met het effectiever maken van de systemen binnen de ministeries. De gouverneur benoemde specifiek het opnieuw inrichten van de belastingdienst en de dienstverlening vanuit ambtenaren naar bewoners.