zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Curaçao Medical Center (CMC) scoort goed bij de eerste resultaten van het patiëntentevredenheidsonderzoek, maar er is ook ruimte voor verbetering. Dat valt op te maken uit de resultaten van een enquête die het ziekenhuis hield onder patiënten. 

Van 1 juli tot 8 september hebben 253 opgenomen patiënten en 1386 patiënten die de polikliniek hebben bezocht, de enquête ingevuld. Op een schaal van 1 tot 10 heeft het CMC een gemiddelde score van 8,2 ontvangen van alle opgenomen patiënten en een 8,3 van degenen die de polikliniek hebben bezocht. 

Ondanks de positieve scores, is er volgens het ziekenhuis ook ruimte voor verbetering. Van alle patiënten was 65,3 procent tevreden over de tijd op de wachtlijst, 69 procent over de informatie over bijwerkingen van medicatie en 70,3 procent over tijd die met de verpleegkundigen wordt doorgebracht. 

Op de volwassenen polikliniek waren de mensen een stuk minder tevreden over informatie over de wachttijd, slechts 33 procent gaf aan content te zijn. Over informatie over bijwerkingen van medicatie was 69,5 procent tevreden en 70,8 procent over de wachttijd op de poli zelf. 

Het CMC geeft aan de resultaten van de enquête maandelijks te delen tot aan december 2023, daarna worden de cijfers ieder kwartaal gedeeld. Daarnaast zegt het ziekenhuis te streven naar een score van 80 procent tevredenheid op alle gebieden.