donderdag 23 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het parlement heeft het budget dat gebruikt wordt voor bellen en faxen binnen verlaagd. Statenleden hadden vorig jaar 375.000 gulden gereserveerd hiervoor, maar op de begroting voor volgend jaar is dat 320.000 gulden geworden. 

Amigoe schrijft dat er Statenleden zijn die de verlaging vreemd vinden. Zo vroeg Rennox Calmes (TpK) zich af waarom het bedrag is verlaagd, terwijl juist alles via online kanalen gaat, voornamelijk via telefoon. Daarnaast stond in de begroting genoteerd dat er een groot deel van het budget uitging naar faxkosten, terwijl Calmes zich afvroeg of er nog wel gefaxt wordt.

Statengriffier Silvin Cijntje verklaarde dat de verlaging te maken heeft met dat openstaande kosten voor bellen en faxen van voorgaande jaren zijn betaald. Daarnaast staan er nu bij Flow geen rekeningen meer open. Ondanks dat er dus hogere kosten zijn in verband met aanschaf van nieuwe apparaten, zijn de kosten uiteindelijk lager.

De begroting wordt nu ingediend bij de regering die het goed moet keuren.