maandag 15 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Ministerraad heeft ingestemd met het wijzigen van het Besluit Basisregistratie Personen (BRP). Op deze manier kunnen alle Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) direct een Burger Service Nummer (BSN) krijgen voor aankomst in Nederland, dat maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland via een persbericht bekend.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de studenten tijdelijk als niet-ingezetene in de BRP in te schrijven. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, van Koninkrijksrelaties en Digitalisering (BZK), diende het besluit in overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in.

Met het wijzigen van de BRP realiseert ze de wensen van het kabinet om studenten uit Bonaire, Saba en Sint Eustatius, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten vóór aankomst in Nederland een BSN te geven. Het besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Met een BSN kunnen studenten alle zaken die met de overheid en andere instanties te maken hebben, waar een BSN voor nodig is, online regelen. Daaronder vallen onder andere het aanvragen van een DigiD, aanvragen van toeslagen en het maken van een afspraak bij de gemeente voor inschrijving in de BRP.

De wijziging geldt voor alle Caribische studenten die recht hebben op studiefinanciering en in Nederland gaan studeren, maar er nog niet wonen. Een belangrijke voorwaarde is dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben.

Met de wijziging in het BRP kunnen studenten zich op hun vertrek naar Nederland voorbereiden en na aankomst zaken sneller regelen. Hierdoor komen ze niet onnodig in de knel.