woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de aangifte van parlementariër Benny Sevinger (AVP) tegen premier Evelyn Wever-Croes (MEP) en oud-minister Marisol Lopez-Tromp geseponeerd.

Vorig jaar vertelde Sevinger in een videoboodschap dat hij een dossier had samengesteld over het handelen van de premier. Volgens het OM zijn in de stukken die de parlementariër heeft ingeleverd, waaronder krantenartikelen, geen enkele concrete feiten of omstandigheden te vinden die leiden tot een verdenking van één of meerdere strafbare feiten.

De drie betrokkenen Sevinger, Wever-Croes en Lopez-Tromp zijn op de hoogte gesteld van het besluit van het OM. Sevinger kan een klacht indienen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie over de uitspraak.