woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Parlementariër Claudius Buncamper is gisteren veroordeeld tot een celstraf van 32 maanden. Ook is hij zeven jaar uit het ambt gezet voor het aannemen van ruim 600.000 gulden aan steekpenningen. De Sint Maartenaar gaat in hoger beroep.

Buncamper is veroordeeld in de zaak Ruby. Als hoofd Infrastructuur bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) heeft hij lucratieve contracten voor zijn vrouw en zoon afgesloten rond de aanbestedingsprocedure voor beheerscontracten van de vuilstortplaats op Sint Maarten.

Hij is ook veroordeeld voor het vervalsen van facturen in verband met de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat VROMI persoonlijke uitgaven voor zijn gezin en de Lions Club kon betalen.

Het Statenlid werd vrijgesproken voor machtsmisbruik in verband met de verhuizing van een bedrijfspand dat door zijn familieleden werd geëxploiteerd op een perceel bij Kim Sha Beach.

Zijn echtgenote, de voormalige minister van Volksgezondheid Maria Buncamper-Molanus, werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf. Het Hof hield er rekening mee dat zij eerder is veroordeeld voor fraude.

Volgens de rechter heeft het gedrag van het koppel schade toegebracht aan het vertrouwen van de bevolking van Sint Maarten en aan de integriteit van het openbaar bestuur. Als rolmodellen hadden zij enkel mogen handelen in het belang van de bevolking van Sint Maarten. Ook heeft noch Buncamper noch zijn vrouw blijk gegeven van enige erkenning of inzicht in de strafbaarheid van hun handelen, aldus de rechter.

De andere twee verdachten L.L. en R.F. kregen elk een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een werkstraf van 210 uur voor het betalen van de steekpenningen.

De straffen vielen iets lager uit dan door het Openbaar Ministerie was gevraagd wegens onnodige vertraging in de zaak Ruby. De rechter legde wel een hogere straf op voor de ontzetting uit het ambt. De rechter oordeelde dat, gezien de ernst van deze zaak, een ontzetting van 5 jaar niet volstaat en dat het in plaats daarvan 7 jaar moet zijn. Justitie neemt corruptie door ambtenaren hoog op.