Door: NU.cw
16 november 2021

Statenlid van Sint Maarten, Claudius Buncamper, heeft drie jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen wegens het afnemen van steekpenningen en het vervalsen van facturen waardoor persoonlijke uitgaven uit de landskas werden betaald. Zijn echtgenote Maria Buncamper-Molanus riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden.

Buncamper zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) tijdens zijn functie als hoofd van de afdeling Infrastructuur van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur (VROMI) steekpenningen hebben aangenomen om invloed uit te oefenen op het contract voor het beheer van de vuilstort. Voor zo’n 600.000 gulden zou het Statenlid ervoor gezorgd hebben dat het contract aan het bedrijf Robelto en Sons werd gegeven en dat er geen of slechts beperkt werd toegezien of het bedrijf de werkzaamheden naar behoren uitvoerde.

Daarnaast wordt Buncamper beschuldigd van misbruik van zijn positie als ambtenaar met betrekking tot een stuk grond op het strand van Kim Sha. Het terrein was eigendom van het land Sint Maarten en het Statenlid zou zijn status hebben gebruikt om een verhuisverzoek van zijn familiebedrijf S&Y Enterprises goed te keuren, een huurovereenkomst af te sluiten en zijn eigen bedrijf vervolgens ook een bouwvergunning te verlenen. 

De officier van Justitie oordeelde dat Buncamper meer dan dertig facturen heeft vervalst van acht verschillende bedrijven. De facturen zouden door zijn familiebedrijf en bouwbedrijf Windward Roads (WWR) in rekening zijn gebracht voor werkzaamheden in verband met een project voor rioolwaterzuivering. In werkelijkheid waren dit facturen die betrekking hadden op artikelen en werkzaamheden voor privé doeleinden voor Buncamper en zijn familie.

Het OM acht bewezen dat Buncamper het beheer van de stortplaats toevertrouwde aan Robelto en Sons, die vervolgens zijn vrouw en zoon moest inhuren en zichzelf 6.000 tot 7.000 dollar per maand moest betalen. “Als gevolg daarvan werd de stortplaats niet goed beheerd, waardoor er regelmatig branden ontstonden met ernstige gezondheidsrisico's voor de bevolking”, concludeert het OM.

  “Voor het goed functioneren van een democratische samenleving is het essentieel dat burgers kunnen vertrouwen op de objectiviteit en integriteit van het overheidsoptreden. Buncamper heeft dit vertrouwen geschonden door steekpenningen aan te nemen, rekeningen te vervalsen en zijn familieleden en zijn liefdadigheidsorganisatie Lions Club te bevoordelen”, aldus de officier van Justitie.

De zaak zal de komende dagen verder worden behandeld. De rechtbank zal niet later dan 13 januari 2022 een definitieve uitspraak doen.

Bron: The Daily Herald
-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram