zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Kustwacht Caribisch Gebied gaat de komende tijd meer controles uitvoeren op illegale visserij met harpoengeweren op Aruba. 

Sinds november 2020 bestaat er een gedoogbeleid die het gebruik van harpoen heeft gelegaliseerd. Echter zijn er regels waar speervissers zich aan moeten houden.

Er zijn signalen dat deze regels op grote schaal niet worden nageleefd. De Kustwacht treft regelmatig personen op zee die zonder vergunning aan het speervissen zijn.

De Kustwacht herinnert een ieder dat het verboden is om in de rode zone op de map te speervissen. Ook is het in dit gebied verboden om in het bezit te zijn van een harpoen. 

Bron: Kustwacht Caribisch Gebied