woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De eigenaar van een seadoo heeft onlangs een boete gekregen omdat zijn papieren niet in orde waren en hij zich niet aan de coronamaatregelen hield. De seadoo werd in beslag genomen.

Het Rescue and Coordination Center (RCC) van de kustwacht kreeg een melding binnen van een bezorgde burger die een seadoo voor de kust bij het strand van Karakter bij Willibrordus zag wegdrijven. Kustwachteenheden van de Metal Shark en de Kustwachthelikopter zijn direct naar de locatie gestuurd.

Eenmaal ter plaatse voer de seadoo met hoge snelheid richting het strand. “Door het verdachte gedrag van de personen op de waterscooter zijn de kustwachteenheden overgegaan tot het controleren van het vaartuig en de opvarenden”, aldus de Kustwacht in een verklaring.

Tijdens de controle bleek dat de vaardocumenten van de seadoo niet op orde waren en werd het vaartuig in beslag is genomen. De opvarenden hebben daarnaast ook een proces-verbaal gekregen voor het niet naleven van de coronamaatregelen door op zee te zijn.

“De huidige coronamaatregelen en de ‘lockdown’ gelden ook voor zee. Alleen vissers die ingeschreven zijn bij de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en een bewijs van ontheffing bij zich hebben, mogen zich op zee begeven”, zegt de kustwacht. Alle andere vaartuigen en boten die toch op zee zijn lopen het risico op een proces-verbaal.