zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

“Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao” bestaat vier jaar en dat is zondag gevierd met een grootse actie waarbij 26 scholen zijn blij gemaakt met in totaal 353 dozen schoolmateriaal.

Rekening houdend met de maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie, is er besloten om lesmateriaal en bibliotheekboeken weg te geven door middel van een “Drive Thru”. De spullen zijn in de loop van de tijd opgespaard. Dit alles zou echter niet mogelijk zijn geweest zonder de nodige partners en sponsoren, zo meldt de Stichting. De Stichting is de partners en sponsoren ‘bijzonder erkentelijk voor hun geweldige bijdrage in het geheel’.

Zo boden scholen in Nederland hun materialen aan, werd het transport binnen Nederland en naar Curaçao geregeld tegen kostprijs. Ook spreekt de Stichting haar dank uit voor het gratis gebruik mogen maken van een loods in Nederland.

De stichting kan volgens eigen zeggen ook altijd kan rekenen op hulp van sponsoren op Curaçao die mogelijk hebben gemaakt dat het lesmateriaal over is gekomen in containers. met meubels het afgelopen jaar. De Stichting bedankt ook alle sponsoren die de Drive Thru mogelijk hebben gemaakt en niet te vergeten de vele vrijwilligers.

“Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao” is opgericht met als doel de schoolkinderen te voorzien van deugdelijk lesmateriaal en een plezierige leeromgeving, zodat ze op een positieve wijze en gemotiveerd aan hun toekomst kunnen werken. Dat is iets dat ten gunste komt van de toekomst van het eiland.

Na vier jaar kijkt de Stichting met trots terug naar wat er bereikt is. Inmiddels zijn er maar liefst 73 – voornamelijk 40 voet – containers aan materiaal verzameld en weggeven, waardoor Curaçao ruim 11 miljoen gulden heeft kunnen besparen.