zaterdag 27 november 2021 22:54
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
14 december 2020

De staatsschuld van Aruba bedroeg eind september van dit jaar bijna 5 miljard Arubaanse gulden. Dat heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) berekend in de analyse van de derde Uitvoeringsrapportage.

De financieringsbehoefte van Aruba bestaat voor een deel uit de financiering van de aflossingen en rente. Aruba heeft op 1 april instemming van de Rijksministerraad verkregen om de in 2020 aflopende leningen en de rentebetalingen met buitenlandse leningen te herfinancieren (362 miljoen gulden voor aflopende leningen en 221 miljoen gulden voor rentebetalingen). Het totaalbedrag van 583 miljoen gulden is bijgesteld naar 532 miljoen florin.

Dit komt doordat de aflossingen lager zijn uitgevallen, omdat de aflopende leningen voor een bedrag van 66 miljoen gulden zijn verlengd. Daarnaast zijn de rentekosten 15 miljoen florin hoger uitgevallen dan was verwacht in de vastgestelde begroting 2020.

Om dit te financieren is Aruba een buitenlandse lening aangegaan van 456 miljoen gulden en een binnenlandse lening van 61 miljoen gulden. Er resteert nog 15 miljoen gulden om te financieren.

In het derde kwartaal is de schuld van Aruba toegenomen met 313 miljoen gulden. De toename bestaat onder meer uit het saldo van de aflossingen en de leningen die in het derde kwartaal zijn aangetrokken ten behoeve van deze aflossingen (132 miljoen gulden).

Daarnaast is in het derde kwartaal een obligatielening van 172 miljoen gulden uitgegeven. Het restant van de schuldtoename wordt verklaard door een stijging van de kortlopende schulden met 9 miljoen gulden.

Bron: 24 ora.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram