zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Een noodwet die van kracht kan zijn tijdens uitzonderingstoestanden is wel degelijk nodig. Dat zegt politiek leider Miles Mercera de partij Vishon. “Een noodwet is belangrijk voor elk land in de wereld. Mocht er oorlog uitbreken of er vindt er een grote ramp plaats, dan heb je een wettelijk kader nodig waarbinnen er gewerkt kan worden”, aldus Mercera.

In de afgelopen dagen is er in de Curaçaose gemeenschap heftig gereageerd op de nieuwe wet die overigens nog niet aangenomen is.

Dat de Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand voor veel opschudding heeft gezorgd bij de bevolking, is volgens Vishon te begrijpen. Volgens de partij ligt de oorzaak van de ophef aan het feit dat de overheid de bevolking nooit heeft ingelicht over de wet.

“Een verantwoordelijke overheid kondigt nieuwe wetten en beleid aan en legt ze uit aan het volk. Daarbij betrekt de overheid burgers in de verschillende fases van de totstandkoming van wetten en beleid”, schrijft de partij in een persbericht.

De negatieve gevoelens onstaan volgens Mercera omdat de bevolking niet over voldoende informatie beschikt over de wet. Doordat de overheid zich niet aan haar informatieplicht heeft gehouden, is door burgers zelf interpretatie gegeven aan de huidige Ontwerplandsverordening Uitzonderingstoestand. Vishon denkt dat dit de oorzaak was van de explosie aan afkeurende reacties op social media. In de afgelopen dagen zijn er zelfs demonstraties tegen de wet geweest.

Volgens Mercera kan de gewone burger de wet als ingrijpend ervaren. “Je ziet nu dat de overheid wel informatie over de wet naar buiten brengt, terwijl daar een paar maanden terug ook ruimte voor was.”

Vishon verwijst ook naar de staatsregeling die per 10 oktober 2010 van kracht is. Daar wordt reeds verwezen naar een Landsverordening Uitzonderingstoestand. Net als St. Maarten, had ook Curaçao al voor 2010 werk moeten maken van de noodwet.  “Op Curaçao is dit traject echter pas sinds 2018 opgestart”, aldus Mercera.

Curaçao is het laatste Land binnen het Koninkrijk dat nog niet beschikt over een wettelijk kader dat de overheid de mogelijkheid biedt kordaat op te treden tijdens uitzonderingstoestanden. Als de bevolking vanaf 2018 op de hoogte was geweest van de wet dan was de kans groot geweest dat er nu minder bezorgdheid was, zo stelt Mercera.

Miles Mercera in gesprek met Roxanne Martha: