woensdag 12 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) introduceert de zorgpas op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De eer om de pas als eerste te gebruiken gaat naar Saba, want daar wordt de pas op 22 april als eerste ingevoerd. Later volgen Bonaire en Sint Eustatius. Dit schrijft Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in een persbericht.

Met de zorgpas kunnen verzekerden aantonen dat ze daadwerkelijk verzekerd zijn op een van de BES-eilanden. Nu is het nog zo dat mensen die op reis gaan, een bewijs van verzekering op moeten halen bij het kantoor van ZJCN. Dit komt dus te vervallen. De zorgpas kan van pas komen als medische hulp niet kan wachten tot de verzekerde weer terug is op een van de BES-eilanden. 

RCN benadrukt dat de zorgpas geen vervanging is voor een reisverzekering. Om hoge (medische) kosten die op reis gemaakt worden redelijk te kunnen dekken, wordt reizigers aangeraden om een reisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. 

Iedereen die voor minimaal twee jaar is verzekerd bij een zorgverzekering, komt in aanmerking voor de. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt dat ouders de pas kunnen ophalen. Hierbij is het laten zien van een geldig legitimatiebewijs verplicht (paspoort, rijbewijs, sedula). Ook moeten verzekerden hun bankpas meenemen, zodat het rekeningnummer geregistreerd kan worden voor eventuele medische vergoedingen in de toekomst. Voor meer informatie over de ophaaldata wordt verwezen naar de website van ZJCN. 

Nadat Saba de passen heeft uitgedeeld, wordt bekendgemaakt wanneer Bonaire en Sint Eustatius de zorgpassen klaar hebben liggen voor verzekerden. 

Beeld: Rijksdienst Caribisch Nederland