dinsdag 25 juni 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Mensen die tijdens koningsdag iets willen verkopen of organiseren kunnen een vergunning aanvragen. De periode van het indienen van vergunningen voor een standplaats, verkoop en evenementen voor Koningsdag is geopend. Mensen kunnen hiervoor terecht bij het vergunningenloket van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Volgens de Amigoe kunnen vergunningen voor evenementen tot en met 29 maart worden ingediend. Wanneer verkopers een plek willen hebben of een tijdelijke standplaats willen claimen, kunnen ze tot en met 5 april hun aanvraag doen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de locatie aan de hand van verschillende zones. Ook is het van belang om aan te geven of de activiteiten binnen het centrum plaatsvinden, of erbuiten. Op de website van het digitaal loket is meer informatie te vinden, waaronder een overzicht van de documenten die moeten worden ingeleverd.