woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Grupo Internashonal Kòrsou (GIK B.V.) doet opnieuw een gooi naar het uitbaten van de raffinaderij. Vertegenwoordiger Rutsel Martha wil graag dat GIK als preferred bidder wordt aangewezen.

Volgens Martha had de Raad van Commissarissen van Refineria di Korsou al eerder een voorkeur voor GIK, maar hebben premier Gilmar Pisas (MFK) en minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper (MFK) ervoor gezorgd dat de keuze viel op CPR. Nu CPR na documentvervalsing aan de kant is gezet, hoopt GIK op een nieuwe kans. 

Cooper reageert via sociale media dat de ministerraad geen invloed heeft op de keuze van de preferred bidder voor de raffinaderij. Het kabinet-Pisas houdt zich volgens de minister zoveel mogelijk op afstand van het proces en heeft hiervoor juist een headhunting team aangesteld.